1. turnus

Pravěk čeká …

  • 14. 7. – 28. 7. 2018
  • cena: 3400 Kč
  • pro děti prvního a druhého stupně ZŠ
V minulosti jsme procházeli hvězdnou branou a poznávali nové světy, střádali čas v daleké budoucnosti, zachraňovali ostrovy u protinožců v Pacifiku, plavili se po vikingských drakarech a putovali žhnoucím pískem v Egyptě.

I letos s námi můžeš strávit těch nejúžasnější 14 dní letních prázdnin. Všichni se totiž tento rok vydáme objevovat neznámé kouty naší Země v dávné pravěké historii! V době, kdy se po stepích proháněli majestátní mamuti a krvelačné šavlozubé kočky, lidé toho neuměli zdaleka tolik jako nyní a příroda pro ně byla velkým nepřítelem. Pojeď i ty pomoci svému kmenu překonat všechny překážky a strasti, které se na vašich cestách objeví, neboť jen ten nejsilnější a nejchytřejší kmen může v tomto přetěžkém období lidských dějin přežít. Na mamuta!