2. turnus

Řím

  • 28. 7. – 11. 8. 2018
  • cena: 3400 Kč
  • pro děti prvního a druhého stupně ZŠ
Vítejte v Římské říši v hlavním městě zvaném Jedovnice. Vítejte v době vlády velkého císaře Augusta-
Ešusa. Řím se nachází v nejisté době. Od zvládnuté rebelie otroka Edgara neuplynulo ani pět let a už
se stihlo udát tolik příběhů, že Odysea by byla Homérovi krátká.

Nejbližší spojenec vládnoucí frakce AVE3o, senátor Vegan, opustil Řím kvůli milence v Narbo.
Dominy VišAnka usilují o post tribuna lidu a získávají si na svou stranu prosté plebejce. Generál
Dancek zatím brání území, kam unesl Martinu Trojskou.

Zabrání praetoriáni Maty a Blondy mocichtivým rodům od svržení císaře? Dojede Pecka na
bájném koni Bukefalovi na prvním místě? Ovlivní návrat princezny Bau loajalitu pretoriánů a zradí
svého císaře? Pomůžou patricijské konexe Adisovi k vytouženému místu na trůně? Pomstí Mig únos
své sestry?

Tolik otázek. Chcete s námi hledat odpovědi? Jedině na druhém turnuse!

Těšíme se na nejlepších 14 dní v roce 🙂