ŘÍM – II. turnus – prolog

Ešusův deník 

 14. července. Do prvního zasedání senátu zbývá 14 dní… 

Osm dlouhých let v Galii. Vercingetorix zajat. Crassus ani Pompeius nejsou u římského obyvatelstva tak oblíbení jako já. 14 dní a budu jmenován Caesarem. Jediným svrchovaným vládcem Říma! Tedy… Aspoň doufám.

Osm dlouhých let, kdy jsem se přes pozice tribuna lidu, senátora a dalších úřadů dostával k moci. Porazil jsem Dáckého krále Edgara. Otrávil masem Mezopotámského nástupce trůnu Vegiho. V souboji mečem jsem ponížil britského náčelníka McGajvra. V domácí politice jsem naprosto odstavil od moci JayJae, který se musel po potupném projevu uchýlit na venkov a vzdát se patricijského postavení…

Na mé cestě ke slávě se nejlépe v boji vyznamenali veteráni deváté legie Maty a Blondy. Mého druhého muže, Blondyho, u Teutoburského lesa zasáhl šíp a bude se pravděpodobně nějakou dobu zotavovat, ale věřím, že jeho zkušenosti naše legie ještě využijí. Maty naopak zdravím kypí. Ani keltští válečníci neoplývají takovou silou a jezdeckými schopnostmi jako on. Právě on dostane na starost zásobování Říma. A samozřejmě s funkcí pretoriána i osobní ochranu samotného Caesara.

Římskou demokracii představuje deset senátorů. Všichni jsou patricii ze vznešených ludů (oddíly). Každý lud pak podporují plebejci (děti), kteří se snaží díky dobré službě zaujmout místo v senátu nebo v čele legií.

Prvním z nich je blízký přítel mých pretoriánů. I mě několikrát zachránil v bitvě život. Adis Remeš, se svými legiemi, v podstatě sám obsadil Slezsko. O jeho síle a bojovém umění se pějí písně po celé říši. Je nejstarší a nejzkušenější senátor v Římě. Mnozí říkají, že mu chybí motivace k dalším vítězstvím. Ti mnozí záhadně zmizeli. Doprovází ho mazaná Marťa Mikulková, která je největším dodavatelem pštrosího masa do Germánie. Peníze z této činnosti a válečnický skill, který prokázali, jsou kombinací, která Římu pomůže ke hvězdám. A zároveň kombinací, na kterou si budu muset dát velký pozor. Tito dva zastupují ludus Magnus a jejich barva je fialová.

Senátorem, který je blahořečen pro odvedenou práci s germánskými plebejci je Dancek Grepl. Jeho jazykové schopnosti se vyrovnají Ciceronovým. Ale není pouze řečníkem. V dekomlatu (stará římská hra) porazil minulý rok na hrách v Cirku i Adise, který mu to nemůže zapomenout. Senátora Dancka doprovází půvabná Bau Kratochvílová. Po roce stráveném ve vyhnanství její motivaci k vládnutí svému ludu nemůže nikdo zpochybnit. Prosákla dokonce informace, že svými zbraněmi porazila v souboji jednoho z pretoriánů. Na usmířenou mu potom darovala malou kočičku. Myslím, že bych si na prohnanost Dancka a Bau měl dávat velký pozor. Ale stále doufám, že ji použijí pro slávu Říma. Jsou to zástupci ludu Decimus a bojují pod modrým praporem

Invino Veritus. Červení! Senátorka Anka je vlastně přírodní úkaz. Kolují o ní po celé říši zvěsti. O jejích naprosto bezbřehých zásobách energie. Její otroci říkají, že v létě ji snad nevidí chodit spát. Její vinice jsou proslulé po celé Itálii. A všechny rody jsou na penězích z vinic závislé. Říká se, že s velikostí jejich hroznů může snad soupeřit jen senátorka Višňa… Se slavnou patricijkou se spřáhl senátor Fifa Habáň. Ten je pro mě osobně velkou neznámou, leč jeho pověst ho předchází. Legionáři, které vedl do bitev, mluví o mladém a talentovaném vojevůdci, který si nezadá s Danckovou rychlostí. Je blízkým přítelem Štěpu-Bukefalose se kterým několikrát předváděl v koloseu fotbal světové úrovně. Uvidíme, jestli zájmy senátorů Anky a Fifu budou směřovat pro dobro Říma nebo snad pro jejich vlastní upevnění pozic.

Invictus. Zelení! Jejich příjmy z mlékárenského průmyslu jsou tak veliké, že zastíní i vinařství u Anky. Veřejným tajemstvím je, že senátorka Niki Višňovská je mým oblíbencem a že nemá daleko k tomu, abych ji adoptoval. Popravdě její bohatství je částečně způsobeno tím, že jí promíjím její úniky na daních a podobné obcházení římských zákonů. O Višni se proslýchá, že je nejvíce souzenou senátorkou z celého pléna. Pochopitelně není kouře bez ohně. Její schopnosti obcházet pravidla a přizpůsobovat si výklad zákonů mého předchůdce je hanebná a zároveň, svým způsobem, obdivuhodná. Tento lud má v senátu několik možností ke kooperaci na tvorbě zákonů. Samotná Višňa má v senátu sestru i nejlepší kamarádku Anku. Drby praví, že je snad zavázaná senátorovi Adisovi za řešení jejího velkého problému, ale nikdo neví, zda to spolupráci s ním pomůže nebo naopak uškodí. Jejím věrným druhem je Kuba Mig Mikulka. Mig je famózním stavitelem válečných strojů. Jeho bojové dovednosti zajistily slávu jeho legiím v čele s jedním z nejmenších válečníků. S Jackpotem! Strategie, kdy dovedl šťouráním klacíku v zemi podkopat hradby a Mig s pár statečnými obsadil Kartágo, se dodnes považuje za vítězství zaznamenáníhodné do učebnic strategie. Snad je budu mít na své straně.

Žlutý oddíl zastupuje senátor Štěpán Bukefalos Červený. Proslýchá se o něm, že miluje jen dvě věci. Koně a jeho sličnou senátorku Aďu Pecku Višňovskou. Od toho také název jejich ludu: Equus Adullus. Není to tak zcela pravda. Bukefalos miluje vítězství. Miluje být první. Nesnáší prohru. Provensie a Akvitáne byla pod kopyty jeho jezdectva porobena za pouhý rok. Mnozí by se vrátili s fanfárami do Říma a přijali teplé místečko tribuna lidu nebo něco podobného. A Bukefalos? Posbíral unavená vojska, prohnal se přes Kelty a obsadil půl Belgie. Mnozí říkají, že jeho válečnické schopnosti jsou na úkor dostatečné vychytralosti v politice (nedávno dokonce přišel i o pozici hatemana), ale zkuste to říct tomuto chodícímu mlýnku na maso do očí… Fatálním omylem by bylo myslet si, že Pecka je jemným doplňkem, jakousi ozdůbkou, k Bukefalosovi. Nenechte se zmást. Tato dlouhonohá princezna není ničím jiným než strojem na vítězství v bitvách. Těch pár protivníků, kteří přežili kontakt s ní, rozneslo legendu o tančícím legionáři. Uvidím, jestli další vítězství této dvojce bude pro slávu Říma a Caesara nebo jestli se rozhodnou vzít otěže osudu do vlastních rukou.

Caesar Dušan Ešus Horňák

 

 

Blondyho deník 

15. července – do prvního zasedání senátu v Římě zbývá 13 dní…

Dlouhé měsíce jsem se připravoval a bojoval po boku Césara proti Germánům ze severu. Se svým smrtibráchou pretoriánem Matym jsme pro Caesara dobili nespočet území a provincií. Tažení byla dlouhá a za slávu Říma padlo mnoho dobrých vojáků. V poslední bitvě u Teutoburského lesa jsme opět zvítězili, avšak mé pravé koleno bylo zasaženo šípem zlořádného Germána a musel jsem se z boje stáhnout. Teď se však už vítězně vracíme zpět do našeho milovaného Říma, kde by podle slov Caesara mělo dojít k velmi důležitému zasedání senátu.

Mám však trochu obavy o budoucnost našeho impéria. Jak znám mocichtivé senátory, budou se snažit Caesara připravit o moc a získat pro sebe vládu nad Římem. Zvláště pak senátoři z Ludu Magnus a Decimus prahnou po moci vládnout. Neříkám, že by to nezvládli, ale jsem plně oddán Caesarovi a Římu. Pokud mi mé zranění dovolí zasáhnout do zasedání senátu, udělám vše proto, aby i nadále zůstal Caesar u moci a dál vedl Řím k nekonečné slávě. Budu si ovšem muset dávat pozor i na ostatní senátory a hlavně na jejich nadějné plebejce, kteří se určitě budou chtít dostat co nejvýš v hierarchii Ludu, jako jsou třeba Tajtn, Jackpot, nebo Sunshine.

Takže všem znovu zdůrazňuji, pokud máte v plánu převzít vládu nad Římem, dokažte mně, pretoriánovi Blondymu, že máte odvahu, schopnosti a dovednosti na to vládnou našemu božskému impériu. Za 13. dní budete mít šanci, která se Vám naskytne jen jednou v životě. Bojujte, protože to nebude mít lehké !!!

Pretorián Blondy 

AVE CAESAR

  

 

 

Višněn deník

16.července. Do prvního zasedaní senátu zbývá 12dní…

Právě jsem se vrátila ze zkoušky šatů, které budu mít na svůj velký den. Už za 12 dní se celý Řím otřese v základech, protože se konečně chystá první velké zasedání senátu. No a já tam přece nemůžu jít v šatech, ve kterých mě už ty plebejský drbny někde viděly. To by bylo zase haló, navíc jako nová budoucí vládkyně musím taky nějak vypadat!

Celá léta jsem tvrdě bojovala, abych se dostala tam, kde jsem. Na post velevážené senátorky.  Nejnáročnější roky dřiny, kdy jsem musela plnit Caesarovy záludné úkoly, abych ho přesvědčila, že ženy jsou stejně silné jako muži.

Zpočátku spokojená a smířená s tím, že je to to největší a nejúžasnější, co se mi mohlo stát a čeho jsem kdy mohla dosáhnout. Byla jsem pyšná na to, že i ženy mohou mít svá práva a rozhodovat o naší zemi, dokud jsem nepotkala svého druha, Miga. Vznešeného hocha, který se tajně vydával za gladiátora a chodil bojovat do arény. Ten, ve mně svou oddaností a bojovností vzbudil ještě větší touhu po moci a stát se něčím větším než pouhou senátorkou. Ano, mým největším cílem je dobýt Řím a stát nejmocnější ženou celého impéria.

S Migem se pouštíme do boje, o kterém vůbec nevíme, jak dopadne. Budeme muset porazit neporazitelného Caesara. Muže, který mě vychoval a staral se o mě, když mi v bitvě o Španělsko zahynul můj otec. Byla jsem za něj ochotna položit i svůj život, jen abych mu mohla oplatit vše, co pro mě udělal. Sám velký Caesar mě naučil bojovat, podvádět a hlavně vyhrávat. Vše se ale změnilo, když do vlády povolal ty dva záludné pretoriány Blondyho a Matyho. Dva staří veteráni, kteří svými názory dost výrazně ovlivňují vůdcovu vládu a bohužel ne v můj prospěch. Nebudu lhát, už jsem se jich párkrát snažila zbavit, ale místo toho jsem akorát otrávila Caesarovi králíka, a ještě k tomu přišlo o život pár ochutnávačů. Maty a Blondy jsou velice silní soupeři, a právě díky nim jsem se odvrátila od muže, kterého jsem uznávala a brala ho jako svého otce.

Proto je mi jasné, že tento boj nemůžeme vyhrát s Migem sami. Dlouho a pečlivě jsme hledali spojence, kterým můžeme opravdu bezvýhradně věřit. Volba padla na mou mladší sestru Pecku (blonďatou umělkyni, která musí mít pokaždé poslední slovo) po boku jejího druha Bukefalose (který si myslí, že se narodil jako kůň) a na mou dlouholetou spojenkyni Anku (se kterou tajně převážíme mlíko za hranice), se známým římským čutálistou Ronaldem.

Jako správná vůdkyně musím mít i družinu mladých a krásných plebejů, na kterou se musím vždy spolehnout. Určitě beru Ríšu Krále, jeho míčové schopnosti se nám budou hodit nebo Toma Sýkoru, který nám obstará v době bitvy nějakou dobrou rybku. Potřebuji i svou dívčí družinu, hned mě napadla Terezka Předešlá, která svým zpěvem omámí nepřátelské vojáky…

Je toho spousta, co ještě musím vyřešit, než nasednu na trůn. Jsem připravena bojovat a vím, že nebude lehké podrazit přátelé a zklikvidovat všechny nepřátele.

Skončila doba míru, je čas vytáhnout gladius a hrdě bojovat o naši zem.

Senátor Višňa 

 

 

Ad!sův deník

17.Červenece – do prvního zasedání senátu v Římě zbývá 11 dní …

Je to již pár let, co uběhlo od ztráty mého nevlastního otce Caesara st.
Dlouho dobu jsem dobíjel nespočet území a masakrovali davy nepřátel a to i holýma rukama, ale marně a poslední roky jsem strávil hledáním ostatků svého pro mě vlastního otce…
Když jsem se skoro smířil se ztrátou v mém čehosi bouchajícího uprostřed hrudi, zjistil jsem, že politická situace se v Římě výrazně změnila…
Do Římského ipéria chce zasednout výborný řečník a diplomat Caesar (Ešus) ml.
Vím, že z hlediska hierarchie by měl post náležet jemu, ale opravdu z hlediska prosperity a potažmo budoucí slávy Říma je tohle opravdu správná volba?
Vždyť kde byl, když já jsem hledal jeho vlastního otce?! Řečnil a spřádal plány na ovládnutí Říma… A to vše pod rouškou her a diplomacie.
Ano, jsme sice (nevlastní) bratři, ale naše cesty se bohužel po smrti pro mě jediného a pravého Caesara rozdělily a nyní už nesdílíme kdysi nám vštěpovanou ideu o sjednocení kontinentů a podrobení si zbytku světa.
Věřím, že na zasedání dokážu znovu otevřít oči i mému druhému nevlastnímu bratrovi Houmímu! A pokud ne?! Naše dlouholeté spojenectví a vzpomínky na doby slavného dobývání trojúhelníku: „40bitva u Ivetgardenie“ by aspoň mohlo obměkčit jeho srdce a zvýšit tak jeho toleranci v můj prospěch…
„Největší zbraň“ je samozřejmě můj pokrevní Bratr Maty…
O našem tajném dopisování nikdo neví a všichni poslové byli vždy po předání zpráv zabiti. A do zasedání to tak i musí zůstat!
Je velký jako Trebuchet (trebuč) se sílou balisty, ale vím, že by nedokázal ublížit vlastnímu bratrovi a ikdyž jsme byli krátce po narození odloučení, bratrské pouto dokáže jenom máloco zlomit…
Navíc když si k tomu všemu připočítáte senátorku Marťu, která nespočetněkrát doplňuje jedinou věc, které mám méně než testosteronu, síly a odhodlání a to je inteligence. Tvoříme jako Ludus Magnus jasného kandidáta na absolutního vítěze v jakýchkoliv sporech.
Navíc mi věrně stojí po boku bez ohledu vztahu, který má s Danckem z Ludus Decimus.
Věřím, že vítězství, které jsem mu před lety přinesl v karimatkované, díky němuž získal srdce Marti se mi zúročí. Navíc, kdo by šel proti vlastní skoro ženě?
Jeho senátorka je sice Bau, ale v nejtěžších dobách Říma jsem se jí ujal a dva dlouhé roky se o ni staral… To vše by mohlo pomoci k budoucímu paktu s Ludus Decimus.
Ovšem oříškem bude Bukefalos… Jeho touha po vítězství je až fanatická a než aby prohrál, radši ubije své vlastní plebejce … Navíc 4roky strávil po mém boku při dobývání říší v zalesněných horách, kde byl zcela běžný souboj na koních, po úderu do hlavy si myslí, že je něco jako „kentaur“ a nepoznává už ani vlastní lid.
K tomu senátorka Pecka, která je štíhlá jako laň a pronikla do jeho zvířecí duše, možná díky „koňskému účesu“ tzv culík, je absolutně neoblomná… Sám jsem se o tom již přesvědčil.
Tenhle Ludus Equus Adullus bude třeba vyhladit jako první… Bez milosti!
Římskému impériu by neměla vládnout lidská zvířata. Bez ohledu na jejich vytrvalost a neoblomnost!
Mí unikátní plebejští špehové jako například slavný Lister mi prozradili, že bychom se měli obávat i moc neznámého Ludu Invictus a Ludu Invino Veritus…
Úplně nebyli schopni rozluštit rysy těchto Ludů a to ani za pomocí infiltrace v ženském podání plebejce Pokémonky, která se snažila získat důvěru hlavně senátorky Anky a senátorky Višni… Ovšem „In-něco“ znamená být v něčem nebo neviditelný… (invisible)
O Migových schopnostech splynout s davem, vyždímat cenné informace o formacích a stylu boje jsem něco zaslechl… Navíc Senátorka Višňa se kvůli vznešenému postavení nebojí jít až na dřeň a její útok může přijít i v posledních dnech/hodinách samotného tažení…
Tyhle dva Ludy by se určitě neměly podceňovat a to ani pro jejich velké bohatství, které ale spíše z jakési banky zásobuje senátorka Anka, uchovávajíc poklady na dně betonové skruže.
Po jejím boku se vyjímá zatím moc neznámý senátor Ronaldo, které se do vedení Ludu údajně dostal díky svým hereckým schopnostem oblafnout protivníky přímo na bojišti…

Teď se zasedání konečně blíží a můžu zúročit všechny ty roky sbírání zkušeností.
Cosi mi přestalo bít.
A má neutuchající touha po svržení rádoby vládce a vyhlazení všech, kteří nebudou chtít sloužit mě – jedinému smysluplnému nástupci, nástupci z Ludus Magnus. Třeste se!
Již za pouhých 11dní poznáte mě, Ad!se!!!
Ave Ludus Magnus
Ave Ad!s

Senátor Ad!s

 

 

Anky deník

18.července. Do prvního zasedání senátu zbývá 10 dní…

Dnes jen odpočívám a odpočívat hodlám až do osudného dne, který už je za dveřmi. Do prvního zasedání senátu zbývá už jen pouhých 10 dní. Na tento moment čekám už nejmíň 5 let. Všechno mi zatím hraje pěkně do karet, jsem plně připravena na tento den a taky na dny následující. Cítím v kostech, že se věci konečně začnou měnit.  Všechny rody jsou na mně závislé, tedy hlavně na mých penězích. Peníze jsou skvělá věc, jak si všechny ludy podmanit.  Moje energie, jak je známo, v létě stoupá na max a já jsem ochotná udělat vše proto, abych se stala první ženou, která bude vládnout celému Římu a všem jeho impériím.

Před Caesarem všechnu čest a pokoru, jakým způsobem se dostal na vrchol a jak si vše vydřel vlastníma rukama a stal se vládcem. Za svých časů byl úžasný, ale poslední dobou se mi zdá, že stárne. Většinou o všem nechává rozhodovat dva své pretoriány, nebo, dá se říct, jeho dvě pravé ruky. Už to není jako dřív, je mi to i částečně líto, ale nastal čas to změnit. Pro mé potěšení se ale poslední bitva stala jejich osudnou. Blondy byl postřelen šípem jednoho Germána a bůh ví, zda bude vůbec schopen osobně se dostavit na radu senátu. Doslýchá se, že právě za toto zranění může Maty, který nechal Blondyho ve štychu (kolují drby, že se bitvy zúčastnilo jen Matyho koleno).

Plán, jak se dostat k moci mám téměř dokonalý, samozřejmě to nezvládnu sama. Těchto pár uplynutých let jsem sháněla spojence a ty jsem bez problému našla, mám svůj Ludus INVINUS VERITUS!! Po boku se svým mladičkým senátorem Ronaldem (ano je to ten budoucí slavný fotbalista), se kterým jsem se před pár lety potkala na narozeninovém večírku samotného Aveho Caesara, jsme se rozhodli plánovat. Společně jsme poctivě vybírali plebejce a bojovníky, kteří také touží po změně. Nejvíc nám pomůže Maruška Štefková, jak je známo, spojuje nás vášeň k tanci a odhodlání. Také Lukes Kratochvíl, kterého mám každé léto pod svou ochranou.

Mé dvě sestry (Nika a Aďa) jsou mé spřízněné duše, nikdy bych je nepodrazila ani jim neublížila. Máme k sobě obrovské pouto a plně si důvěřujeme. Proto věřím, že si vzájemně pomůžeme při soubojích s jinými Ludy. Holky si našly své senátory a koně a společně se už určitě chystají na ten den D, kdy usedne senát před Caesarem. Zároveň je to také den, kdy se po dlouhé době konečně setkáme. Bylo těžké sestry opustit, ale rozhodla jsem se pro tento velký krok, odstěhovat se do jiného impéria a začít budovat své, teď už obrovské a rozsáhlé, vinohrady. Sestry se mnou nikdy nesouhlasily, že by ten správný krok byly právě vinice, že ve víně je pravda. Chápala jsem je, byly a vždy budou oddané svým višňovým sadům.

Tak zatím, AVE Caesar !

Senátor Anka

 

 

Danckův deník

19. července. Do prvního zasedání senátu zbývá 9 dní…

Po návratu z úspěšné mise do Germánie, jsem opět zde, ve městě, jehož sláva hvězd se bude dotýkat – tedy v Římě. Zásadní podíl na vydařenosti oné mise přisuzuji zejména kvalitě pštrosího masa, jehož zásobování měla na starosti senátorka z ludu Magnus. Po ovládnutí Germánie se má pozornost a ambice přesouvají směrem k domácí politice, jež se k mému nesmírnému zklamání nachází v politováníhodné situaci. Jako příčinu spatřuji nedostatek pozornosti Caesara ke vznikajícím nepokojům uvnitř říše. Důvodem Caesarovy neschopnosti, tyto rozbroje potlačit, se zdá být řešení otázky svého nástupníka. A takhle to přeci nemohu nechat! Přišel čas nastolit opět nekompromisní vládu a adresovat vznikající problémy, a to dřív, než se z (mnou ne-vykřesané) jiskry nevole nakonec promění oheň vzpoury…

Na cestě k moci mě bude provázet z vyhnanství navrátivší, ambicemi a koťátky oplývající válečnice Bau, která díky svým bojovým metodám, špionským praktikám a konexím s předními Caesarovými bojovníky představuje ideální partii. Náš Ludus Decimus je dle mého, ne moc skromného názoru, ideálním kandidátem na vládnoucí rod!

Nicméně, jsem si víc než dobře vědom, že ve dvou (natož třech) se to lépe táhne, a právě proto považuji výběr vhodného spojence za smrtelně důležitý, a to doslova! Římský senát je plný intrik, záludností, někteří jeho členové byli vybráni ze střídačky, ne moc proslulého Un-cosi týmu a někteří dokonce zcela zpochybňují svůj lidský původ – zde bude v zájmu diskrétnosti lepší nejmenovat zástupce ludu Equus Adullus… O oděvu některých senátorek škoda mluviti – už se zase nemůžu dočkat v čem senátorka Višeň dorazí tentokrát. Tak či tak, jsem pevně přesvědčen, že v případě souboje, ke kterému již v minulosti došlo při předposledním zasedání senátu v důsledku již zapomenutého slovního obratu, opět zvítězím! Moment…zvítězil jsem vlastně?!

Tři senátorky, jejichž pouto je utuženo obchodem s mléčnými výrobky, vinnou révou a eventuálně i jinými omamnými látkami, již jistý druh spojenectví očividně plánují – alespoň tak zní zpráva od mého věrného špiona Zajdy, jehož pozorovací schopnosti jsou znamenité. Jen doufám, že nebude odhalen, protože to by znamenalo ztrátu talentovaného a pro týmovou hru jak stvořeného útočníka, se kterým jsme v římském koloseu již odehráli nespočet zápasů. Pro každý případ se již v akademii připravuje nadějný Lambo, jehož sestry zde také nějakou tu dobu působily, nicméně jen jedna z nich již byla nadraftována, a to do týmu Adise z ludu Magnus, bohužel jen na hostování…

Vzhledem k okolnostem, právě tento rod se zdá býti ideální volbou pro případné spojenectví. Je známo, že plebejcům ve svých řadách vládne krutou silou, jíž se ani síla Koňská rovnat nemůže a že nedostatkem peněz díky obchodním machinacím také netrpí…Vypadá to, že ideální spojenec je na obzoru, ale zda se tak skutečně stane, to si netroufám odhadovat.

Co si však troufám říci již nyní, je fakt, že všichni členové mého ludu Decimus jsou plně odhodláni zdecimovat veškeré barbary a domoci se vlády nad Římem. Jsem velmi potěšen, že v této snaze můj rod podpoří dvě členky Germánského kmenu, s nímž jsem byl ještě do nedávné doby v kontaktu, a se svými nejen rybářskými schopnosti zazáří i Tom Sýkora.

Již jen pár dní a rozhodne se nejen o budoucnosti našeho rodu, nýbrž o budoucnosti celé říše, v jejímž čele můj rod bezpochyby bude stát…

Ave Ceasar!

Senátor Dancek

 

 

Bukeho deník

20.července. Do prvního zasedání senátu zbývá 8 dní…

Celý rok jsem pilně studoval na misi ve vedení v říši zvané ZMOK na pozici toho nejvyššího. Oni mi říkali hejtman. Nabral jsem dostatečné zkušenosti, především v oblasti diplomacie, na nejvyšší pozici abych mohl po skončení zasedání usednout na římský trůn a společně s mojí pravou rukou Peckou vládnout celému Římu a územím, které k němu přiléhají. Myslím, že náš rod Ludus Equus Adullus je ten pravý pro to aby sesadil Ceasara Ešusa.  A proč? Cesty do Říma jsme společně s Peckou podnikali už jako mladí plebejci. Okolí Říma známe jako své boty. Máme také zkušenosti s vládou Ceasara staršího. Všechny tyhle zkušenosti společně s naší mladou dravostí rozhodnou o tom, že právě my budeme v čele celého Říma.

Nebude to ale nic jednoduchého. Společně s námi se o totéž budou pokoušet i zbylé čtyři rody. Ludus Invictus pod vedením senátorky Višně, kterou si pamatuji z let mladého plebejce, a senátora Miga, se kterým jsem strávil 14 dní pod jednou celtou, tudíž věřím, že znám jeho slabiny. Ludus Decimus, který má na starost zběhlík germánského původu Dancek a jeho senátorka Bau, která se vrací po ročním putování po Anglosaských zemích. Dalším uchazečem je Ludus Magnus, v jehož čele stojí můj skoro druhý otec, který mě vychovával dlouhá čtyři léta a vychoval ze mě bojeschopného senátora, za což mu patří velký dík. Nerad svádím boj s někým tak blízkým, ale vládnout může jen jeden a jak já s oblibou říkám: ,,Lvi žerou první!“ A pro koně to patří dvojnásob! Ludus Magnus je dostatečně kompaktibilní i díky senátorce, se kterou jsem trávil mnoho času za mých mladých let. Řeč je o senátorce Martě. Posledním rodem, který bude chtít promluvit do dění v Římě i po zasedání je Ludus Invinus Veritus, k jehož senátorům mám asi nejblíže. Po boku senátorky Anky jsem strávil moje první dva roky v pozici senátora a i díky ní jsem dnes tam, kde jsem. Její senátor Ronaldo, je sice známý ve světě fotbalovém, nicméně diplomatické a bojovné schopnosti jsou dosud neznámé.

Velice důležité bude najít vhodného spojence abychom v průběhu zasedání dokázali prosadit nebo naopak zamítnout nějaký ze zákonů.  Kdo to bude ukáže jen čas.

Myslím, že toto zasedání bude opravdu vypjaté a všichni mladí plebejci, v čele se sestrami Jakešovými, nebo sourozenci Královými budou muset ukázat maximum ze svého umu a myslím si, že na tomhle zasedání musí zúročit všechno, co se doposud naučili…

Je pátek 20. července do zasedání římského senátu zbývá už jen pouhých 8 dní… Věřím, že dokážeme s ostatními senátory dát oficiality na chvíli stranou a užijeme si pár opojných chvil pospolu v míru…

Ave Ceasar!

Ave Equus Adullus!

Senátor Bukefalos

 

 

Migův deník

21.července. Do prvního zasedání senátu zbývá 7 dní… 

Už pouze 7 dní a nastane ten den, den, na který se celý senát těší už dlouhý rok. 28. Července zasedne velkolepý senát a začne se rozhodovat o vedení a hospodaření v celém Římu. Dle mého názoru již Caesar nebude dlouho schopný vládnout. On a jeho dva pretoriáni musí být nahrazeni, čímž se naskytne skvělá možnost pro mne a mou věrnou senátorku Višňu, jak získat pomocí našeho nového Ludu Invictus vládu nad celým Římem.

 Myslím si, že moje taktické a technické schopnosti spojené s obrovskými příjmy z mlékárenského průmyslu a zkušenostmi mojí senátorky Višni mohou být velmi dobrým základem na to, podmanit si celý Řím, ale sami to asi bohužel nedokážeme, jelikož proti nám stojí další 4 ludy a již zmíněný Caesar s pretoriány. Ludus Magnus, je jedním z ludů, který dle mého může být poměrnou hrozbou. Jedním ze senátorů tohoto ludu je Ad!s, který je velmi zkušený. Proslýchá se o něm, že za dávných časů vedl do boje dokonce i skřetí armádu a byl nesmírně úspěšný. Senátorka tohoto ludu Marťa je moje sestra, avšak před nějakou dobou se ztratila se senátorem Danckem. Nikdo neví, jestli byla unesena, nebo odešla dobrovolně kvůli obchodu se pštrosím masem. O Danckovi se ví, že dlouho dobu přebýval v Germánii a přivedl si dvě elitní válečnice. Jeho Ludus Decimus, který tvoří se senátorkou Bau, by mohl být také nebezpečný soupeř.  A tohle nejsou jediné ludy, co by nás mohly ohrozit, i všechny zbývající mají něco do sebe.

Spojenectví bude velmi důležitou součástí při snaze podmanit si Řím. Jednou z možností se ukazuje spojenectví s Višňinou sestrou Peckou a jejím společníkem Bukefalosem, který má velmi schopné jezdectvo a dobré politické nadání. Druhým z aspektů, proč zrovna  Ludus Equus Adullus je to, že jsem s Bukefalosem strávil dlouhou dobu ve společné cele a myslím si, že když něco chce, tak toho dosáhne. Dalším možným spojencem je velmi zámožná, a nejen financemi disponující Anka, která je dlouhodobou přítelkyní mojí senátorky Višni. Prý se však spojila s né moc známým senátorem Ronaldem o němž se zatím slyšelo pouze ve spojitosti s nějakým sportem.

K získání moci budeme potřebovat nejen jeden druhého a spojenectví, ale také naše udatné plebejce, mezi něž patří například velmi silný a v aréně zatím neporažený Dája, nebo chytrá Deniska a mnoho dalších schopných bojovníků v čele s nejmenším a nejudatnějším bojovníkem Jackpotem, na jehož šťourací schopnosti je celý Ludus Invictus hrdý.

Už nezbývá moc času, tudíž naberme co nejvíce sil, vytasme gladius a hurá do boje.

Ave Caesar!

Ave Ludus Invictus!

Senátor MIG

 

 

Deník-Martina

                  22. Července.Do prvního zasedání senátu zbývá 6 dní… 

Sídlo rodu Ludus Magnus-Řím…

Jsem unavená.

Jsem unavená z napjaté atmosféry, která vládne nejen senátu, ale i celému Římu.

Do zasedání zbývá už jen pár dní. Přesněji šest. Tato poměrně krátká doba bude nejen mě, ale předpokládám, že i všem ostatním senátorům připadat jako věčnost.

Mám už jen šest dní na to, přemýšlet nad tím jakým směrem chci, aby se historie našeho rodu ubírala dál a vlastně nejen našeho rodu, ale také celého Říma.

Jedna z věcí, kterou vím totiž určitě je, že chci aby se náš rod dostal do čela a byl tím nejvýznamnějším, nejsilnějším a byl jednoduše „MAGNUS“ tedy skvělý a to nejen pro naše plebejce, ale především pro úplně celé obyvatelstvo naší budoucí Říše, kterou si jak doufám podmaníme.

Jsem si vědoma, že nebude jednoduché docílit mého přání. Také vím, že můj rod je natolik silný a v mnohém vyniká. Nemyslím teď dodávky pštrosího masa, kterými jsme proslulí. Mám na mysli spíše odvahu, odhodlání a velikou sílu, kterou do našeho rodu vnáší především senátor Adam, který bude stát při dobývání provincií po mém boku. Má mou plnou důvěru a úctu.

Jeho legie se v posledním desetiletí staly nejsilnějšími v celém širém okolí.

 Máme tedy ty nejschopnější bojovníky třeba Ríšu, který překoná vše možné i nemožné a na druhé straně máme ale i velice moudré ženy, které svojí krásou vychytralostí a prohnaností dostanou nejedno mužské srdce, ale také všeho co si usmyslí. Například Maruška Novotná dokáže pouhým pohledem roztrhat na cucky celou legii.

Síla a moudrost nám nechybí, co nám ale chybět může, je silný spojenec.

Chceme za spojence rod, který se paktuje se zvířaty s červeným kulatým ovocem a kdo ví ještě s čím vším? Navíc si jeden z vrchních představitelů tohoto rodu nechal říkat Hejtman. Těžko soudit význam tohoto slova, ale předpokládám něco jako lehcezkorumpovatelný.

Chceme rod s vyspělým strojírenstvím, zásobou mléka na několik tisíciletí dopředu a  „výbornou“ hudbou kterou tvoří především  nově založená kapela MIGroma21 v jejímž čele stojí jeden ze senátorů, který mimochode umí hrát  pouze na nervy jeho spolusenátorce, jež je pojmenována podle vznešeného ovoce?

Nebo chceme rod s velkým množstvím peněz uložených v bAnce, kde senátoři z tohoto  oplývají podivuhodnou energií  a jeden z nich stéle bezvýznamně běhá za míčem a snaží se trefit žel bohu, marně…

No a poslední možnost zdá se býti jako nejvíce přijatelná. Rod s germánskými kořeny, ke kterým mám já osobně také velice blízko, ale s podobným problémem jako u předchozího rodu. Podoba možná, ale ten skill tam chybí. Tuto drobnost, však převáží nevídaná laskavost senátorky tohoto rodu, která tíhne ke zvířatům především tedy ke kočkám.

Od mých plánu zpět k zasedání. Za 6 dní budu já a dalších 9 senátorů rozhodovat o osudu impéria.

A tak se mi nabízí několik otázek. Zvládne Caesar udržet senát? Není čas na změnu? Je ten pravý, kdo nám má vládnout? Zvládneme si ho podmanit v náš prospěch?

Je stále silný to ano, ale už je u moci velice dlouho, navíc má u sebe dva věrné pretoriány, kteří jsou našemu rodu opravdu blízcí. Jeden z nich dokonce pokrevně a ten druhý i když není bratrem tak jím přece jen je. Společně s Adamem dokonce loni zdolal vysokou horu IVÉTÉ. Měli na to 14 dlouhých dní a 14 ještě delších nocí. Zvládli to však za mnohem kratší dobu a už jen toto, vypovídá o jejich nevídané souhře.

Caesar má u pretoriánu určitě velikou podporu, má ji tím pádem mít i mne ?

Všechno je napjaté a myslím, že nejsem jediná, kdo s rozhodováním čeká až na zasedání, a to především na Caesarovu promluvu, která u mě rozhodne.

 Jak naložím se svým vzácným hlasem, který může pomoct k dalšímu rozkvětu a nebo naopak zkáze naší říše to je tedy zatím ve hvězdách .

Amor patriae

Ave ludus  Magnus!

Senátor Marťa

 

 

Ronaldův deník

23. července. Do prvního zasedání senátu zbývá 5 dní… 

Už jen 5 dní do setkání v Římě. Caesar si dokázal podrobit celou Galii. Jeho tažení je skvostné. Bojovat po jeho boku bylo něco nepopsatelného. Ale stále přemýšlím, jestli je správným vládcem pro celý Řím. Máme demokracii. Musíme mu na prvním zasedání se zbytkem senátu vzdát čest. Ale stejně mám pocit, že vláda mne a mé spřízněné senátorky Anky by byla lepší volbou. Jsem mladý a ambiciózní muž, mnoho se toho o mě neví což je má obrovská výhoda a jsem rád že se našla jedna stejně ambiciózní a stejně smýšlející senátorka Anka. Na penězích z našich vinných sadů je spousta Ludu závislá.
Nabrousit gladius, zatnout zuby a podvolit se. A ve správný čas převzít otěže. Tak se chová náš oddíl INVINUS VERITUS! Mnozí senátoři si myslí že jsme jen země plná farmářů, ale to se ohromně mýlí.
Každý ví, že největší hrozbou jsou pretoriáni. Fyzicky na ně nikdo nemá. Ale inteligencí? Doufám, že seženu nějaké plebejce, kteří mi pomohou k vítězství. Minulý rok se osvědčil Pedro. Musím jen doufat, že bude spolupracovat právě s mým oddílem. Musíme táhnou všichni za jeden a tentýž provaz, abychom dosáhli našeho vysněného vítězství.
Už máme vyjednanou podporu senátorů Višni a Miga. I pomoc mého zvířecího kamaráda se bude hodit, ale uvidíme jestli se k této nabídce otočí čelem nebo ohonem. Snad válkychtivý Adam nezačne na zasedání zase vyřvávat ty jeho štvavé řeči o nadřazenosti patricijů nad plebejci. Adam chce vládu sám pro sebe a na jeho senátorku Marťu moc nedá, což by se mohlo otočit v náš prospěch.
Každopádně už jen 5 dní a jsme v Římě. Zde se bude odehrávat něco co navždy změní osud celého Říma. Máme 14 dní na to abychom Řím udělali lepší, než je teď. A já věřím, že pod mým vedením by to mělo jít.

Ave Caesar!

Senátor Filip

 

 

 Deník Bau

 Ludus Decimus

24. července, Řím. Do prvního zasedání římského senátu zbývají pouhé 4 dny…

Blíží se den D!
S každým dnem ve mně narůstá větší a větší nervozita, o smíšených pocitech ani nemluvím. Od základní otázky, „zdali bude Římu dál vládnout mocný Caesar, a když ne on, tak kdo?“, která visí ve vzduchu, se odvíjí nespočet dalších.
Mohu senátorům ostatních rodů stále ještě věřit?
Kdo je přítel a kdo baží po moci natolik, že by byl schopný pro nadvládu nad Římem zradit i své nejbližší?
Kdo bude mým spojencem?

Stejně jako všechny ostatní rody i já chci usednout na trůn po boku svého senátora Dancka a vyvést Řím z úpadku a chudoby, kterou zapříčinila Caesarova senilita. Navzdory mé náklonosti a důvěře vůči Caesarovi, musím konstatovat, že převzít otěže od Caesara by prospělo jak lidu, tak samotnému Caesarovi.

Dnes jsem se vrátila z výpravy do mě dosud neznámé země Ovalandie, kde se každým rokem touto dobou sjíždí řemeslníci, kováři, stánkaři a umělci z celého světa, aby lidem nabídli své služby a sdíleli své umění.
Součástí mé výpravy do Ovalandie bylo také seznámit se s územím, jež je rodným místem mého nejvíce pravděpodobného spojence – Adise z rodu Ludus Magnus. On sám byl dlouhé dva roky mým patronem. Komu jinému bych měla spíše věřit než člověku, kterému se mě podařilo vykřesat do současné podoby a to zejména velmi obtížnými úkoly jako poCOUCHování jeho ruky? Co už. Má volba je tímto jasná. A o to víc bude naše pouto s tímto rodem silnějším a to z toho důvodu, že Adisova pravá ruka, půvabná pštrosí žena, je chotí mé pravé ruky, senátora Dancka.

Kdo další se jeví jako důvěryhodný spojenec?

Senátorka Pecka by pro mě byla jasná spojenkyně. Zbožňuju ji už jen pro její krásné lví kadeře. Brání tomu ovšem fakt, že se pachtuje s koňmi a co hůř, s koňmi, kteří se ženou do politiky našeho impéria. Jakoby nestačilo, že tahle nevycválaná kobyla předstírá, že rozumí fotbalu.

Že by Ludus Invictus?

Tradovalo se, že senátorka Višňa má velmi blízko k tomu, dostat se do říše HOLIVŮDlandie, která se vyskytuje za velkou louží, kam ještě nikdo z nás neměl odvahu se plavit. Kdybych se nějakou nepravděpodobnou náhodou nestala vládkyní Říma, třeba bych dostala alespoň obsazení do filmu.
Její mladý senátor MIG21 projevuje velmi dobré schopnosti v oblasti hudby. Jeho největším hitem se stala píseň, ve které pojednává o zdravotních trablech současného Caesarova rádce Blondyho, „Zkroutil ho před lety i ischias“. Co se ovšem týče jeho schopností v boji nebo vymýšlení taktik, informovaná nejsem.

Poslední možností je rod Ludus Invinus Veritus. Jeho půvabná a Bohem obdařená senátorka, která má na nás všechny velký vliv a to z toho důvodu, že jedině ona jakožto bAnka celého impéria má přístup ke všem penězům a cenným papírům, by mohla být velmi výhodnou spojenkyní.
Po boku této ženy stojí každý rok nejmladší, a nejméně zkušený senátor, a ani tento rok není výjimkou. Mladičký senátor Filip, který se vyznačuje svou možná skutečnou, možná předstíranou schopností ovládat fotbalový míč, je záhadou pro nás pro všechny. Všichni ovšem víme, že bAnka si ho poCOUCHuje podle svého a na konci z něj přece jen něco vzejde.
Ostatně ani Řím nepostavili za den.

Každopádně, kdo bude či nebude mým dalším spojencem, je prozatím ve hvězdách. K trůnu to stejně musím dotáhnout sama s Danckem a svými plebejci. Jistě mi v tomto boji bude užitečný jak půvab naší překrásné Pokémonky, tak důvtip a letité zkušenosti Toma Sýkory a mnoho jiných skvělých vlastností mých oddaných plebejců.

Ave Caesar!
Ave Ludus Decimus!
Senátor Bau 

 

 

Pecčin deník

25. července. Zbývají poslední 3 dny do našeho prvního zasedání.

Už se to blíží!  Má straší sestra říkala, že být senátorkou, je to nejlepší, co mě v životě mohlo potkat, ale trochu se bojím, a to hlavně našeho “mocného” Caesara! Údajně nejlepší a nejvhodnější vládce Říma, ale i přes náš BÍÉF vztah o tom trochu pochybuji.  Pravda je, že už je poměrně starší a s dvěma dětmi na krku nebude mít čas pořádně vládnout. Proto jsme tady my, mladí a nebojácní senátoři (kromě Adama), kteří jsou připraveni k boji. Společnost v tomto tvrdém boji mi bude dělat můj věrný společník/oř, který se rozhodl, a dokonce to i slíbil, že na takovou významnou událost jako je zasedání senátu, přinese i hůlky od dědy.

Náš rod Ludus Equus Adullus konečně vyjde na výslunní a bude bojovat za svá práva a za všechno, co nám kdy patřilo. Tuším, co mají všichni za lubem, tak se moc těším, až jim to všem překazíme a uvidíme jejich zklamání. Vládce může být jen jeden! Mám své věrné spojence, často nás nazývají NEBEZPEČNÉ SESTERSTVO: moje dvě starší sestry. Proslulá spisovatelka Višňa a její kapela! Vínová lady bAnka a její věrný čutálista Ronaldo. V těhle dvou mám největší důvěru, a doufám, že mě nepotopí! Rozhodně se teda nehodlám spojovat s nějakým ptákem(Marťa), stačí že mám koně a Koučem, ještě by mi říkal, co mám dělat a se senátorem, který neumí rozdělat oheň (Dancek), jehož rod zachraňuje krásná a talentovaná senátorka Bau (takže by se o tom dalo ještě uvažovat). Samozřejmě vítězství s Bukem nemůžeme vybojovat sami. Proto povoláme naše zkušené a nenahraditelné plebejce, například Elišku Královou, která všechny okouzlí svou nebeskou krásou nebo Zajdu s jeho bystrostí a fotbalovými schopnostmi, a nakonec malý Davídek, který má andělský kukuč, ale jinak je to pěkný čertík.

Nevím, jak to celé dopadne, ale vím, že pokud nebudeme bojovat, tak nikdy nemůžeme zvítězit.

LUDUS EQUUS ADULLUS

Senátor Pecka

 

 

Matyho deník

26.července, Řím. Do prvního zasedání senátu zbývají pouhé dva dny.

Je to tu, návrat do Říma. Po dlouhé době uvidím svého přítele, milého a jediného pravého vládce Říma, Césara. Doufám, že se setkám i se svým smrtibratrem pretoriánem Blondym, jež byl vážně poraněn ve strašlivé bitvě v Teutoburském lese. Bitvě, kterou jsme navzdory deštivému a mlhou opředenému počasí, bez šance na stísněném prostoru použít naší geniální a nepřemožitelnou taktiku boje ve formacích a v neposlední řade proti početní převaze Germánů, dokázali obrátit v římský triumf.

Konečně. Vidím naše krásné a honosné město Řím, město, jehož hradby se tyčí nad vrcholky těch nejvyšších budov. Při pohledu na ně si i já připadám malinký. Avšak nejsou to zuřivý Germánové nebo v houfech bojující Pontové, co mě trápí, nýbrž to co se odehrává uvnitř, politika plná intrikářů a pletichářů snažíc se získat, byť jen o malinko, větší vliv než mají druzí. Mnohem radši bych bojoval s tlupou barbarských germánů, než se pouštěl do debaty s některým z nich. Ale je tu mnohem závažnější důvod co mne volá vrátit se zpět do Říma a postavit se těmto, po moci prahnoucím, harpyjím.

Je totiž naplánované velmi důležité zasedání senátů za poslední roky. Budou zde přítomní ti nejváženější a vysoce postavení zástupci nejmocnějších ludů. Konečně uvidím svého pokrevní bratra Ad!se z ludu Magnus, který je velmi silný a rychlý. Slyšel Jsem, že měl dokonce výcvik v exotickém bojovém umění Muay thai a dokonce prý nějakou směsici pod zkráceninou MMA. Mám v plánu to s ním probrat, rád bych se zdokonalil v boji. Po naší tajné depeši, vím, že by velmi rád převzal otěže nad Římem. Musím se mu to pokusit rozmluvit a osobně jej přesvědčit, že jediná moudrá volba pro Řím je Caesar. Věřím, že se mi to podaří. Nechci ani domýšlet co by se stalo, kdyby ne. Po jeho boku dorazí vznešená a krásou oplývající senátorka Marťa, Vojáci si na mých tažení povídali o tom, že díky své inteligenci a kráse omámila a úplně si omotala kolem prstu Senátora Dancka. Krom silného vedení, mají i velice nadějné plebejce, jež by v celku měli působit jako kompaktní oddíl pro vítězné tažení. Ovšem pod vedením Caesara!

Když už jsem zmínil Dancka z ludu Decimus, je ambiciózní a po tažení v Germánii bude zcela jistě namlsaný mocí a bude se chtít ujmout vedení Říma, to nesmíme dovolit, zvláště když jeden celý rok strávil v ležení našeho, naprosto jinak smýšlejícího a o vedení legií přesvědčeného „spojence“. K řízení, tak obrovského ludu jako je Decimus jsou za potřebí dva a ta druhá polovička, určitě ne méně kvalitní, je křehká, nýbrž ostrá jako břitva, senátorka Bau. Senátorka Bau je docela nenápadná, ale za to s houževnatostí a trpělivostí dravé šelmy jdoucí po své kořisti, velmi nebezpečná. I na tu si budeme muset dávat pozor. Jejich lud je napěchovaný velice nadějnými kandidáty, pro to aby i oni mohli povstat za slávu Césara po mém boku.

Třetí v pořadí z pověřených je ludus Equus Adullus. Během doby co se ještě snažím vyslovit ten název, bych zvládnul pobít aspoň tucet Galů, ale nesuďme knihu podle obalu. Vedení ludu má na starost senátor Bukefalos se senátorkou Peckou. Senátor Bukefalos, to je kapitola sama o sobě. Chlap, který je do krve přesvědčen o tom, že vznikl za pomocí Bohů (snad nějakého kentaurského) zkřížením chobotnice a koně, přeci nemůže nikdy velet říši. Z nějakého důvodu neuhýbá předmětům, které na něj letí, ba naopak je chytá… Ale naopak znalost koňské anatomie by mohla být velice dobře využita v Césarově jezdectvu.  Naštěstí jeho zvířecí návyky příjemným způsobem zmírňuje senátorka Pecka. Její ladné taneční pohyby spolu s dlouhými zlatavými vlasy, tvoří směs ženské krásy, které podlehl ne jeden muž. Všechno vyšperkuje svým nechápajícím, takřka říkajícím „jsem tu vůbec“, pohledem. Velice rád bych z celého ludu udělal jezdeckou kohortu Césarova vojska.

Senátorka Pecka má v zasedání senátu zastoupení pokrevního příbuzenstva a to rovnou ve vedení dalšího ludu. Tím je senátorka Višňa z ludu Invictus. Ta je známá tím, že velmi ráda dává záludné otázky, o kterých jste přesvědčeni, že na 100% znáte odpověď, ale ta nakonec zní, burbon. Každopádně slovo Višňa má několik synonym a ty jsou: ctižádostivost, záludnost, pletichářství, a přesně i v téhle koncepci senátorka Višňa vyniká.  Po boku s bojechtivým Migem, který rozkazy typu odejdi do tábora, absolutně nebere v potaz a stále setrvává na své pozici. Silným jako svatá hora Mons Sacer a přesto nenápadným, tvoří velmi silnou dvojici. Díky těmto vlastnostem by se mohli hodit jak v domácí politice, tak na bitevním poli. Nicméně musím si na ně dát větší pozor, nejsem přesvědčen, že jsou naprosto oddáni Césarovi a tím i Římu.

Bohužel sourozeneckým poutem senátorek Pecky a Višni to nekončí. Mají silné vazby na stálici, senátorku Anku a tím i na celý ludus Invinus Veritus. Od tohohle rodu čekám největší záludnosti, protože už během našeho tažení a v bitvě v Teutoburském lese, ve vedení tohohle rodu vznikali drby o tom, že za zranění svého smrtibratra pretoriána Blondyho, můžu snad já, tím že jsem se bitvy vůbec nezúčastnil. Já, který jsem ve všech bitvách první a v první řadě na zteči, kde je ta největší zábava, a poslední odcházím, když mám jistotu, že jsou všichni nepřátelé Césara pobiti nebo zajati! Snad rozumím tomu, jak ta ohavnost mohla vzniknout. Během té strašlivé bitvy jsem zanechal v táboře ve stanu holenní chránič, a vydal se na zteč s nechráněným kolenem. Každopádně bych tento ludus neodepisoval, spojení senátorek Anky a Višni a jejich „tajné“ pašování mléka za hranice Říma by mohlo dopomoci financím pro velkolepé tažení Říma a slávu Caesara. Navíc senátorka Anka je schopna zásobit celou armádu kvalitním vínem. A se svou hyperaktivitou a tanečními kreacemi, nad kterými někdy zůstává rozum stát, se jeví jako mentální vzpruha pro znavená vojska.  Po jejím boku je, pro mne, zatím neznámý senátor Ronaldo, který byl delegován do funkce po, duchem nepřítomném, JayJayeovi. Uvidíme, jak moc ambiciózní tenhle senátor bude a zdali by se dal využít pro naši věc, pro slávu Caesara, pro Řím.

Přesto všechno mám určité podezření a budu muset všechny senátory, těchto významných ludů sledovat. Nejsem přesvědčen o tom, že jsou Césarovi a tím i Římu oddáni tělem i duší jako já a můj smrtibratr pretorián Blondy. Zasedání bude zajímavé.

Za slávu Caesara, ÁVE CAESAR.

Za Řím.

Pretorián Maty

 

 

Caesarův deník

AVÉ JÁ

About the author: Jakub Mikulka

5 comments to “ŘÍM – II. turnus – prolog”

You can leave a reply or Trackback this post.
 1. Monika - 16. 7. 2018 Odpovědět

  Přeji všem jen samotné sluníčkové dny a na tvářích táborníků velké a spokojené úsměvy. Posílám pozdrav a pusy pro moje zlatíčko Kačku Gállovou její mamka Monika.

 2. SABINKA - 17. 7. 2018 Odpovědět

  Přejeme krásné a pěkné počasí celé táborové bandě.Hodně krásných zážitku , výletu a her.Pozdrav posílá Sabce Villertové mamka strejda Samík a babička s dědou .

 3. Monika - 17. 7. 2018 Odpovědět

  Ahoj všem, dnes se asi budete sprchovat všichni 🙂 jestli vám tam prší tak jak tu u nás 🙁 Posílám velikou pusu pro Kačku G.

 4. Pavla Hanušová - 28. 7. 2018 Odpovědět

  Všem dětem přejeme krásných 14 dni plných zábavy, dobrodružství, smíchu, odvahy a nových kamarádů a zážitků. Všem vedoucím hodně trpělivosti a nadhledu. Filda se nemohl dočkat. Určitě si to Fili užiješ. Mamka, Mirek a Danda. Hanušovi.

 5. Veronika F. - 29. 7. 2018 Odpovědět

  Všichni si to moc užívejte… spoustu zábavy a dobrodružství přeje všem a hlavně Matymu a Viki Frydryškové maminka. Posílám pusinku 😊

Zanechat komentář

Váš email nebude zveřejněn.Je vyžadováno vyplnit email.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..